Hírek, információk

Elfogadta az országgyűlés a 2020-as adócsomagot, néhány, fontosabbnak, nagyobb közönség számára is lényegesnek tartott változást írok meg, a teljesség igénye nélkül.

Társasági adóban a feltöltési kötelezettség megszűnt, azonban az átmeneti rendelkezés alapján a korábbi szabályok szerint feltöltésre kötelezett adózók, tehát akiknek a 2018-as éves nettó árbevétel meghaladja a 100 millió Ft-ot, saját döntésük alapján feltölthetik társasági adójukat.

Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban tudni kell, hogy a magyar jogszabályok előnyben részesítik a magyar munkaerőt, ezért a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása munkavállalási engedélyhez kötött.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személynek, a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személynek, a mezőgazdasági őstermelőnek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek - ideértve a vállalkozási tevékenységét az adóév utolsó napját szüneteltető természetes személyt is - a személyi...

Az Országgyűlés 2018. 11. 13-án elfogadta a kormány adócsomagját, majd a törvényhez benyújtott módosító indítványt is.