Hírek, információk

Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban tudni kell, hogy a magyar jogszabályok előnyben részesítik a magyar munkaerőt, ezért a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása munkavállalási engedélyhez kötött.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személynek, a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személynek, a mezőgazdasági őstermelőnek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek - ideértve a vállalkozási tevékenységét az adóév utolsó napját szüneteltető természetes személyt is - a személyi...

Az Országgyűlés 2018. 11. 13-án elfogadta a kormány adócsomagját, majd a törvényhez benyújtott módosító indítványt is.

Mint azt már bizonyára mindenki tudja, hiszen a hírek a GDPR indulását követően főképp erről szólnak a NAV berkeiben, július elsejétől éles üzemben fogadja a vállalkozások 100 000 Ft-ot elérő ÁFA tartalmú számláinak adatait a NAV Online Számla Rendszere.

Civil szervezet fogadhat támogatást, adományt, abban az esetben is, ha nem rendelkezik közhasznú besorolással. Erről szerződésben is megállapodhat a támogatóval, amelyben az adományozó, vagy vissza nem térítendő támogatást adó és az egyesület lefektetik, hogy milyen formában, milyen összegben, milyen gyakorisággal juttatják a támogatást.