Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása

2019.09.21

Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban tudni kell, hogy a magyar jogszabályok előnyben részesítik a magyar munkaerőt, ezért a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása munkavállalási engedélyhez kötött.

A foglalkozatáshoz szükséges egy kérelem beadása a területileg illetékes járási hivatalhoz.

Annak feltétele, hogy a munkavállalási engedélyt kiadják, hogy megfelelő belföldi ne álljon rendelkezésre, illetve az is, hogy a foglalkoztatni kívánt munkaerő alkalmas legyen a munka elvégzésére.

Ha a tervezett munkakör hiányszakma, akkor nem szükséges hozzá, egyébként a Csongrád megyei munkaügyi központnak kell beadni egy munkaerőigény bejelentést.

Ez szükséges az elbíráláshoz.

A hiányszakmák listáját a Nemzetgazdasági Minisztérium teszi közzé.

A kérelemhez szükséges a harmadik országbeli állampolgár szakképesítést igazoló bizonyítványának, iskolai végzettségének hiteles másolata és annak hiteles magyar fordítása is.

Szükség van hozzájuk a foglalkoztatni kívánt személy személyes adataira, a munkakörrel kapcsolatos adatokra, és számos egyéb adatra is, melyet a kérelemben fel kell tüntetni.

Az ügyintézés 8 - 60 napig tarthat és ingyenes.

A foglalkoztatási hivatal határozatot hoz, majd ezt követően kell fordulni a Bevándorlási hivatalhoz.

A bevándorlási hivatalnál tartózkodási engedélyt kell szerezni, valamint be kell jelenteni egy magyarországi szállást is.

Ehhez szükséges a munkavállalási engedély, egy előzetes megállapodás a foglalkoztató és a foglalkoztatni kívánt személy között a leendő munkaviszonyról, kell egy szállásbejelentő, a foglalkoztatni kívánt harmadik országbeli állampolgár magyarországi lakóhelyéről.

A bevándorlási hivatalnál azt a tájékoztatást adták, hogy nem elegendő egy aláírt nyilatkozat, hogy szívességi alapon befogadja lakni az aláíró a munkavállalót, mert a bevándorlási hivatal ügyintézői kimehetnek ellenőrizni, hogy a foglalkoztatott valóban életvitelszerűen ott él-e.

A beutazáshoz szükséges Útlevél, mely azonosítja is a bevándorlási hivatal előtt a foglalkoztatandó személyt.

A tartózkodási engedély kiadása első alkalommal 18 000Ft-ba kerül, legfeljebb két évre adható.

Feltétlenül szükséges a foglalkoztatandó személy személyes megjelenése is, ugyanis biometrikus azonosításra is sor kerül.

Ha mindezek megvannak, a tartózkodási engedély kiadását követően megköthető a munkaszerződés, be kell jelenteni a munkavállalót. Az állam megállapítja az adóazonosító jelét, TAJ számát a bejelentés alapján.