2018. novemberi adóváltozások

2018.11.24

Az Országgyűlés 2018. 11. 13-án elfogadta a kormány adócsomagját, majd a törvényhez benyújtott módosító indítványt is.

A "salátatörvény" értelmében számos változás várható 2019-től.

 • 2019-től 8 millióról 12 millióra emelkedik az alanyi ÁFA mentesség felső határa. Ez a kisadózó vállalkozások számára is könnyebbséget jelent, hiszen az ÁFA mentesség határa megegyezik a KATA választhatóságának értékhatárával.
 • Általános forgalmi adóra vonatkozó szabály módosulása szerint személygépjárművek bérbevétele esetén a bérlettel kapcsolatos beérkező számlák ÁFA tartalmának 50%-a levonhatóvá válik útnyilvántartás vezetése nélkül is, amennyiben az ÁFA levonás feltételei egyébként fennállnak. Ha ettől magasabb arányban kívánják az adózók az adót levonni, továbbra is szükséges az útnyilvántartás vezetése a céges használat arányának alátámasztására.
 • Az egycélú utalványok ingyenes átruházása ellenértékes, adóztatandó ügyletnek minősülhet.
 • 2023. év végéig továbbra is alkalmazható az 5%-os ÁFA kulcs az új lakóingatlanok értékesítése esetén, ha azok 2018. november 1-jén végleges építési engedéllyel rendelkeztek.
 • 2021-től csak bizonyos építkezési, szerelési munkálatokkal kapcsolatos munkaerő kölcsönzés estén lesz alkalmazandó a fordított adózás.
 • Ha már KATA: 50 ezer helyett 25 ezer lesz a tételes adója azoknak a diákoknak is, akik a 25 éves kort még nem töltötték be, és szüneteltetik tanulmányaikat.
 • A nyugdíjasok nem fizetnek majd járulékokat, ha munkaviszonyban dolgoznak tovább. A nyugdíj folyósításának szüneteltetése mellett állami tisztségviselés esetén is érvényesek ezek a szabályok. Figyelem! A személyi jövedelemadót nem érinti, így az továbbra is levonásra kerül majd.
 • A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változik, továbbra is 19,5%.
 • A 60 év feletti, jelenleg elbocsátani kívánt állami alkalmazottak új munkáltató a minimálbér négyszereséig nem lesz köteles szociális hozzájárulási adót fizetni utánuk.
 • A vállalkozási formában működő kutatóhelyek a kutatás-fejlesztési tevékenységet végző munkavállalók után a szociális hozzájárulási adó felét kell csak, hogy megfizessék.
 • Nem kell bejelenteni a foglalkoztatónak dolgozója végzettségére, szakképzettségére, az ezt igazoló okiratra vonatkozó adatokat.
 • Társasági adóban újdonság a csoportos adóalanyiság, mely 2019.01. hótól lesz választható. Olyan kapcsolt vállalkozások élhetnek majd vele, amelyek között legalább 75%-os mértékű a többségi befolyás. Az ezt választó vállalkozások között felhasználhatóvá válnak egymás között a kapcsolt vállalkozások veszteségei, vagy a csoporttag vállalkozások egymás közötti ügyletei mentesülnek majd a transzferár-dokumentációs kötelezettség alól. 2019. január 15-ig kell a választásra vonatkozó nyilatkozatot a NAV felé benyújtani.
 • Új szabályok vonatkoznak majd a társasági adó alanyok által az adóalapban érvényesíthető kamatráfordítás mértékére. Az új szabály az adóévben kifizetett kamat érvényesíthetőségét az adózás előtti eredmény korrigált értékéhez köti.
 • Módosul az ellenőrzött külföldi társaság fogalma
 • A látvány csapatsportok támogatási jogcímei kiegészülnek a sportcélú ingatlanok üzemeltetési költségeire vonatkozó támogatás nyújtásának lehetőségével.
 • Megszűnik az előadó-művész szervezetek TAO-kedvezménye.
 • A december 20-ig elvégzendő adófeltöltési kötelezettség szabályai enyhülnek. Az itt tévesztő cégek esetében a maximális mulasztási bírság-mérték a felére csökken. Jövőre a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után maximum tíz százalék lehet a bírság.

Jelen írás a nyáron elfogadott adócsomag változtatásait nem tartalmazza, s első sorban a novemberi új csomag lényegesebb elemeiről ad hírt, azonban emellett számos módosítás van még, mely a törvény részletes tanulmányozására ad okot.