A NAV idén is elkészíti minden magánszemélynek az SZJA bevallás tervezetét

2019.01.13

A vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személynek, a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személynek, a mezőgazdasági őstermelőnek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek - ideértve a vállalkozási tevékenységét az adóév utolsó napját szüneteltető természetes személyt is - a személyi jövedelemadóról az adóévet követő év május 20-áig kell bevallást benyújtania, és a jövedelemadót az adóévet követő év május 20-áig kell megfizetnie. Fentieknek megfelelően a 2019. január 1-étől hatályos törvényi rendelkezés értelmében a 2018. évi személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje egységesen, valamennyi adózói körre, így az egyéni vállalkozókra vonatkozóan is 2019. május 20. Ahogy az előző évben, a NAV idén is készít minden magánszemélynek adóbevallás tervezetet.

A munkáltatóknak, kifizetőknek a személyi jövedelemadó-bevallás kitöltéséhez szükséges összesített igazolást 2019. január 31-éig, az adóalapot vagy az adót csökkentő (kedvezményekhez 2 kapcsolódó) egyéb igazolásokat legkésőbb 2019. február 15-éig kell kiállítaniuk és átadniuk a természetes személyek részére.

A természetes személyek személyijövedelemadó-bevallási kötelezettségüket önadózás keretén belül, önállóan benyújtott 18SZJA jelű nyomtatványon vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által elkészített adóbevallási tervezet elfogadásával vagy kiegészítésével és beküldésével teljesíthetik.

Az ügyfélkapuval rendelkezők 2019. március 15-től tekinthetik meg a tervezetet ügyfélkapujuk használatával.

Akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, azok pedig 2019.03.18-ig kérhetik, hogy a NAV postázza ki nekik papír alapon az elkészült tervezetet a következő módokon:

  • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2019. január 7-től (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);
  • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);
  • a "Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez" elnevezésű formanyomtatványon;
  • levélben kötetlen formában (az adóazonosító jel és a születési dátum feltüntetésével);
  • az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy
  • a NAV Infóvonalán (telefonszám: 1819).

A NAV 2019.04.30-ig értesít arról, ha a tervezetben adókülönbözet (tartozás, vagy túlfizetés) mutatkozik.

Érdemes mindenképpen kikérni a tervezetet, hiszen a NAV csak azokból az adatokból tud dolgozni, amiket a munkáltatók, kifizetők bevallottak neki, ezért, amiről nem tud, azt nem tartalmazza a tervezet. Így a nem kifizetőtől származó, illetve azon jövedelmekről sem, melyek utána magánszemély maga köteles megállapítani és bevallani az adót.

Hogy át tudja a magánszemély tekinteni, és ha kell, javítani, jó bevallást beadni, szükséges a tervezet.

Azon magánszemélyeknek, akik nem adnak be saját bevallást, nem javítják, annak a tervezetét a NAV május 20-tól elfogadottnak tekinti.

A tervezetet javítani az ügyfélkapus regisztráció birtokában az e célra létrehozott online felületen, regisztráció nélkül a NAV közreműködése nélkül elkészített bevallás benyújtásával lehetséges.