Nem közhasznú civil szervezetnek adott támogatás

2017.12.29

Civil szervezet fogadhat támogatást, adományt, abban az esetben is, ha nem rendelkezik közhasznú besorolással. Erről szerződésben is megállapodhat a támogatóval, amelyben az adományozó, vagy vissza nem térítendő támogatást adó és az egyesület lefektetik, hogy milyen formában, milyen összegben, milyen gyakorisággal juttatják a támogatást.

A Civil törvény szerint adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás.

Fontos tudni, hogy nem közhasznú szervezetnek nyújtott támogatást, amennyiben gazdálkodó szervezet nyújtja, a támogatást nyújtó akkor számolhat el ráfordításként, ha rendelkezik a támogatott civil szervezet által kiállított nyilatkozattal, melyben a civil szervezet igazolja, hogy az adományt az adóévben bevételként elszámolta, eredménye e támogatás nélkül sem negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti. Ezt a nyilatkozatot a társasági adóbevallás elkészítését követően újabb nyilatkozattal, a tény adatok alapján igazolja a civil szervezet. Amennyiben a civil szervezet kizárólag alapcél szerinti tevékenységet végez, úgy fenti nyilatkozatot teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a szervezet arról nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Ha a civil szervezet nem akar törvényességi felügyeleti eljárást, akkor az összes bevétel (tagdíj, adomány, stb. + vállalkozási bevétel) 60%-át nem szabad meghaladnia a vállalkozási bevételnek.

Ha nem akar társasági és helyi iparűzési adót fizetni, akkor ez a korlát az összes bevétel 10%-a, legfeljebb 10 millió forint.

Efelett már fizetni kell mindkettőt.

Adományt is lehet fogadni, ami a támogatás egyik formája.

A társasági adó a közhasznú civil szervezetnek adott adományt ismeri el.

Az adományozó gazdasági társaság, vagy annak tagja, vezetője tisztségviselője nem szerezhet vagyoni előnyt az adományozásból. Az adományozó meghatározhatja, hogy mire fordítsák a pénzét.

Ha nem közhasznú szervezetet támogat egy társas vállalkozás, akkor ráfordításként elszámolható a támogatás elszámolt összege (bekerülési értéke), ha

- a juttatás nem külföldi személy (pl. alapítvány, egyesület - és nem civil társaság, mert az nem jogi személy) részére történik, és
- a támogatott nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében az eredménye a juttatás nélkül sem lesz negatív (támogatás nélkül sem lenne veszteséges), és ezt a nyilatkozatot igazolja a beszámolójának elkészítése után. Ha a nyilatkozat nem kerül kiadásra, akkor az adomány az adományozónál növeli a társasági adó alapját.