Az egyszerűsített foglalkoztatás főbb számai 2023-ban

2023.01.07

2023-ban az egyszerűsített foglalkoztatási bérek számolása kapcsán az alábbiakra kell figyelni:

 1. Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2023.01.01-től:
  - minimálbér ( 1 334 Ft/óra) 85%-a, azaz 1 134 Ft/óra, vagy
  - a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1 704 Ft/óra) 87%-a, azaz 1 483 Ft/óra.
 2. Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 - 06) óra közötti munkaidőre, HA a munkavégzés ideje 22 - 06 óra között meghaladja az 1 órát.
 3. Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren felül 50% "túlóra pótlékot" is kell fizetni.
  (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás pl: egybefüggő 2 nap bejelentés 1. nap 12 óra , 2. nap 4 óra munka, átlagosan maximum 8 óra)
 4. Boltokban, közértekben, stb..., ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni.
 5. Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% "túlóra pótlékot" + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni.
 6. Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár.
 7. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 2 300 Ft-os vagy 1 200 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2023. január 01-től: 21 340 Ft/nap/fő. Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:
  - a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik;
  - a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói szja fizetési kötelezettsége keletkezik.
 8. Kell-e SZJA-t fizetni a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatási bére után?Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az adómentesség felső határa:
 9. Egyszerűsített foglalkoztatottak bejelentése a foglalkoztatás megkezdése előtt történjen meg.

Egyszerűsített foglalkoztatottak bejelentési lehetőségei:
- a T1042E nyomtatványon (ügyfél kapun keresztül)
- országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. (185-ös kék szám)
- okos telefonról, tabletről.

HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!

a munkában töltött napok száma X a minimálbér napi összege (2023.01.01-től 10 670 forint) Napi mentesített keretösszeg 13 871 Ft.

HA a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!

a munkában töltött napok száma X a garantált bérminimum napi összege (2023.01.01-től 13 630 forint) Napi mentesített keretösszeg 17 719 Ft.

Egyszerűsített foglalkoztatott mezőgazdasági idénymunkára, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára foglalkoztatható. 

Munkaviszonyban főállású munkavállalót nem foglalkoztató munkáltató esetén legfeljebb 1 fő

1 főtől 5 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén 2 fő 

6-20 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén 4 fő 

20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20%-a.

A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a fel nem használt keret nem vihető át a következő évre.

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára

létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

Alkalmi munkára a munkavállaló összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig foglalkoztatható