Az új minimálbér és garantált bérminimum összege

2023.11.21

Megjelent a Magyar Közlönyben a minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló 508/2023 (XI.20.) kormányrendelet.

Eszerint 2023. december 1-jétől a minimálbér 266.800 forint, a garantált bérminimum 326.000 forint összegre emelkedik, így a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításakor már ezen összegeket kell alkalmazni.

Ennek értelmében általános 8 órás munkarend esetén a havi minimálbér 266.800 Ft, a hetibér 61.340 Ft, a napibér 12.270 Ft, órabér alkalmazása esetén 1.534 Ft.

Ugyanezek az összegek a garantált bérminimum esetében havibér

326.000 Ft, hetibér 74.950 Ft, napibér 14.990 Ft, órabér alkalmazása esetén 1.874 Ft.

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony esetén a járulékfizetési kötelezettség megállapításához a minimálbér 30%-a 80.040 Ft, ennek 30-ad része 2.668 Ft. Ez esetben 10%-os költségátalány figyelembe vételével a bruttó bevétel összege 88.933 Ft. melynek nettó jövedelme egy hónapra vetítve 62.120 Ft.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló által, a teljes munkaidő teljesítése esetén is a garantált bérminimumot kell alkalmazni.

A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a minimálbér vagy a garantált bérminimum összege alapján meghatározott, 2024. január hónapjára járó juttatások, támogatások (ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást), ellátások megállapításánál, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság 2024. évi szüneteltetése tekintetében kell alkalmazni.