2021-ben kevesebb iparűzési adót fizethetnek a mikro-, kis- és középvállalkozások

2021.01.02

A magyar kormány 639/2020 (XII. 22.) kormányrendelete alapján mely 2020.12.22-én jelent meg a Magyar Közlöny 287. számában, a 2021. adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozásoknak a helyi iparűzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy:

  • a gazdasági társaság 2021.január 1-jén érvényes utolsó elfogadott beszámolója alapján éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege a 4 milliárd forintot nem haladja meg
  • a 2021-ben kezdődő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben alkalmazandó iparűzési adómérték magasabb, mint 1%

A beszámoló beadására nem kötelezett vállalkozásoknak a 2020-ban végződő adóév árbevétel adatai az irányadók

A tevékenységét 2021-ben kezdő vállalkozások számára becsült árbevétel és létszámadatokat kell alkalmazni.

A vállalkozásnak 2021. február 25-ig nyilatkozni kell a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül és jogosult igénybe venni a megfelelő összeget állami támogatásként és hogy 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011 (III.22.) kormányrendelet szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.

A nyilatkozatot nem az önkormányzatnál, hanem az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton a NAV által rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, az állami adóhatóság továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóság részére.